Strona główna
Usługi
Instalacje
Pomiary ochronne
Jakości energii
Monitoring GSM
ElinsAudio
Kontakt
 


Poniżej zakres prac pomiarowych:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)

- pomiary uziemień ochronnych, roboczych i odgromowych

- pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych

- pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

- pomiary linii kablowych niskiego i średniego napięcia

- pomiary oświetlenia

 
Top