Strona główna
Usługi
Instalacje
Pomiary ochronne
Jakości energii
Monitoring GSM
ElinsAudio
Kontakt
 


W związku z rosnącą potrzebą oszczędzania energii, w trosce o jak najwyższą jej jakość

proponujemy Państwu specjalistyczne pomiary które pozwolą oszacować czy energia

elektryczna w Waszej firmie jest wykorzystywana optymalnie, czy dostawca energii wywiązuje

się z deklarowanych warunków jakościowych, oraz czy urządzenia przetwarzające energię

(przetwornice napięcia, falowniki, softstarty) nie zakłócają nadmiernie sieci elektrycznej.

Proponowane pomiary:

- rejestracja zużycia energii elektrycznej 1 i 3 fazowej w zakresie od 1 minuty do 30 dni

- rejestracja anomali napięciowych (wzrosty i zapady napięcia, zaniki napięcia)

- rejestracja wartości współczynnika THD i poszczególnych harmonicznych (do 41 włącznie)

- pomiary mocy czynnej, biernej i pozornej do 700 kW


 
Top